My default image

SHRIMP COMPOUND PREMIX

SHRIMP COMPOUND PREMIX

Thành phần chính:

  • Vitamin (A,D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C Monophosphate), Nicotinamide, Inositol,…

Công dụng:

“Tổ hợp” hợp lý gồm nhiều vitamin, khoáng đa vi lượng, kết hợp hoạt chất trung gian hoàn hảo:

  • Nâng cao sức sống, tăng tỉ lệ sống.
  • Nâng cao sức tăng trưởng – mau lớn.
  • Nâng cao sức đề kháng – ít bệnh, bệnh mau bình phục.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Hỗ trợ khắc phục – phục hồi: 10g/ kg thức ăn (hoặc 1 kg sản phẩm/ 100 kg thức ăn), liên tục 7-10 ngày.
  • Hỗ trợ định kỳ: 5g/ kg thức ăn (hoặc 1 kg sản phẩm/ 200 kg thức ăn), 7 ngày/đợt, 1-2 đợt/tháng.
  • Hỗ trợ suốt thời gian nuôi: 3-4g/ kg thức ăn (hoặc 1 kg sản phẩm/ 300 kg thức ăn).