My default image

MIKON S

MIKON S

Thành phần chính:

  • Potassium peroxydisulfate, Acid malic.

Công dụng:

  • Mikon S là chất diệt khuẩn nước có phổ cực rộng, có khả năng tiêu diệt nhanh, triệt để tất cả các loại mầm bệnh.
  • Không ảnh hưởng đến tảo, pH, độ kiềm, độ mặn,… an toàn trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Xử lý nước trước khi thả nuôi: Dùng 1 kg MIKON S / 1.000-1.500 m3. Sau 24 giờ nước an toàn có thể thả giống – ương nuôi.
  • Xử lý nước trong khi nuôi:
    • Xử lý trong thời gian điều trị bệnh: dùng 1 kg MIKON S / 1.500-2.000 m3.
    • Xử lý phòng định kỳ: dùng 1 kg MIKON S / 3.000-4.000 m3, nên 1-3 lần/ tháng tùy áp lực mầm bệnh quanh khu vực nuôi và ao nuôi.
  • Hòa tan với nước rồi tạt đều xuống ao vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.