My default image

MT – SUPER MINERAL

MT – SUPER MINERAL

Thành phần chính:

 • Al2O3, Fe2O3 và các khoáng chất cần thiết.

Công dụng:

 • “Tổ hợp hoàn hảo” bổ sung tối ưu nhất cho sinh thái nước ao nuôi – rất nhiều thành phần khoáng đa vi lượng hữu cơ mà nhiều loài thủy sản (tôm, cá,…) có thể hấp thu trực tiếp trong nước ao nuôi để bù đắp thiếu hụt cho cơ thể do stress từ các yếu tố thủy lý hóa, môi trường nước – đáy ao, cách chăm sóc nuôi dưỡng,…
 • MT – SUPER MINERAL giúp:
  • Tăng kiềm vững đệm: Ổn định pH, tảo,…
  • Sinh lý chu kỳ lột xác hoàn thiện, tối ưu: Lột xác đồng loạt nhanh, mau cứng vỏ – bóng đẹp, giảm thiểu chết đáy ở cao điểm lột,..
  • Nặng cân – chắc thịt: Tôm thu nguyên vẹn chủy, chân đuôi bơi, vỏ cứng bóng, sạch,…

Hướng dẫn sử dụng:

 • Tăng kiềm vững điệm khi chuẩn bị nước ao nuôi (sau khi đã nâng kiềm > 90 ppm bằng soda,…):
  • Tạt 4-7 ppm (4-7 kg/ 1.000 m3).
  • Sau 3-5 ngày kiểm tra để tạt bổ sung lần 2: 2-4 ppm để nâng kiềm tối ưu > 130-150 ppm.
 • Sinh lý chu kỳ lột xác hoàn thiện, tối ưu: Định kỳ cứ 3-4 ngày tạt 1 lần suốt vụ nuôi với lượng tạt tăng dần thoe tháng tuổi nuôi (mật độ nuôi: 100 con/m2):
  • Tháng thứ nhất: 0,3 – 0,7 ppm.
  • Tháng thứ hai: 0,7 – 1,1 ppm.
  • Tháng thứ ba: 1,1 – 1,5 ppm
  • Trên tháng thứ 3: 1,5 – 2,0 ppm.
 • Chu kỳ lột xác đồng loạt nhanh, mau cứng vỏ – bóng đẹp, giảm thiểu chết đáy ở cao điểm lột,…: Dùng liều gấp 2 lần lượng dùng của tháng tuổi tôm, tạt ngay khi nhận thấy có dấu hiệu tôm bắt đầu lột.
 • Nậng cân – chắc thịt – tôm thu nguyên chủy, chân đuôi bơi, vỏ cứng bóng sạch,…:
  • Liều 3-4 ppm tạt 1 ngày trước thu tôm (nên kết hợp sản phẩm CAROMIX và GROW -MAX giúp kéo 2-3 size và ngọt thịt – đẹp màu).
  • Liều 5-6 ppm tạt 12 giờ trước thu tôm, giúp khẩn cấp cứng vỏ do tôm trùng ngay lịch thu bán.

error: Content is protected !!