My default image

MITA GUARD

MITA GUARD

Thành phần chính:

 • Bacillus subtilis, Yucca schidigera, amylase, protease, cellulase,…

Công dụng:

– “Tổ hợp” sản phẩm gồm các thành phần trọng tâm nâng cao tính năng hỗ tương hợp lý cao hơn, giúp cho hiệu quả cao hơn – tối ưu hơn.

– Phân giải – phân hủy chất thải trong nước – đáy ao nuôi:

   • Giúp hạn chế tảo phát triển quá mức – duy trì màu nước.
   • Giúp giảm các khí độc hào tan trong nước ao.
   • Đặc biệt “xử lý nhanh – khá triệt để NO2“.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa sản phẩm vào nước và tạt đều khắp ao. Tùy thực tế ao và tháng tuổi tôm nuôi.

Thông thường:

   • Tháng thứ nhất: 1kg/5.000 -6.000 m3
   • Tháng thứ hai: 1kg/4.000 -5.000 m3
   • Tháng thứ ba: 1kg/3.000 -4.000 m3
   • Tháng thứ tư: 1kg/2.500 -3.000 m3

Lưu ý:

   • Nên kiểm tra định kỳ NO2 trong ao nuôi để có lịch xử lý hợp lý và hiệu quả cao nhất.
   • Tăng cường quạt nước trong suốt quá trình sử dụng (Có thể kết hợp với Mita Oxygen).
   • Không sử dụng cùng lúc với thuốc sát trùng