My default image

MITA YUCA 200

MITA YUCA 200

Thành phần chính:

  • Saponin (20% dịch chiết từ cây Yucca schidigera)

Công dụng:

  • Hấp thụ nhanh khí độc: NH3,… Ngăn ngừa phát sinh khí độc NO2 trong môi trường ao nuôi tôm. Hạn chế hiện tượng tôm nổi đầu do ô nhiễm, đáy ao dơ, khí độc tăng.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Hoà tan MITA YUCA 200 với 1 lượng nước vừa đủ và tạt đều khắp ao với liều: 1 lit/5.000 – 7.000 m3 nước.
  • Định kỳ 10-15 ngày sử dụng 1 lần.
  • Ao ô nhiễm: 3-5 ngày sử dụng 1 lần.

error: Content is protected !!