My default image

MITA SUPERZYME

MITA SUPERZYME

Thành phần chính:

  • Amylase, Protease, Phytase.

Công dụng:

  • Cung cấp tổ hợp các enzyme hoàn thiện, giúp căn bằng và tối ưu hóa hấp thu dưỡng chất có trong thức ăn. Tăng sức sống và tăng trưởng.
  • Đồng thời hỗ trợ đào thải nguyên sinh động vật – một trong những nguyên nhân gây bệnh phân trắng.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Hỗ trợ hấp thu dưỡng chất, đào thải nguyên sinh động vật: 2g Mita Superzyme/ 1kg thức ăn (1 kg sản phẩm/ 500 kg thức ăn). Sử dụng định kỳ, nhưng tốt nhất sử dụng trong suốt quá trình nuôi.
  • Hỗ trợ kết hợp điều trị, đặc biệt bệnh phân trắng: 4-5g Mita Superzyme/ 1kg thức ăn (1kg sản phẩm/ 200-250 kg thức ăn). Sử dụng suốt thời gian điều trị bệnh.

* Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: Không

Bài viết liên quan: