My default image

MITA L.E.T

MITA L.E.T

Thành phần chính:

  • Sodium thiosulfate, Sodium lauryl sulfate.

Công dụng:

  • Trung hoà NH3, chlorin tồn dư; kết tủa các kim loại nặng trong nước ao nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Dùng 1 can 5 lít Mita L.E.T / 1.000 – 1.500 m3 nước.
  • Tuỳ theo thực tế ao nuôi, có thể dùng liên tục 2-3 ngày.