My default image

Khởi lập

Công ty TNHH Minh Tân (Mitavet) được thành lập năm 2002. Địa chỉ tại lô 30 A 3-5 khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố cần Thơ. Ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất sản phẩm dinh dưỡng và xử lý nước dùng cho nuôi trồng thủy sản (premix vitamin, khoáng; chế phẩm sinh học; hóa chất xử lý nước,…).