My default image

Khởi lập

Công ty TNHH Minh Tân (Mitavet) được thành lập năm 2002; theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh lần đầu ngày 08 tháng 08 năm 2002, và thay đổi lần thứ 12 ngày 23 tháng 11 năm 2018 do Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Cần Thơ cấp. Trụ sở chính của công ty đặt tại Lô 30A3-5, KCN Trà Nóc, TP. Cần Thơ. Ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất Premix, vitamin bổ sung cho gia súc, gia cầm, các sản phẩm dinh dưỡng và xử lý nước dùng cho nuôi trồng thủy sản.

Sản phẩm thương hiệu Mitavet đã và đang được người nuôi cả nước tin dùng. Niềm tin của người nuôi ngày càng được củng cố và lan rộng khi các mô hình ứng dụng sản phẩm Mitavet vào quy trình nuôi động vật thủy sản luôn đạt được năng suất cao, công ty đã và đang nhân rộng các mô hình này ra nhiều vùng nuôi.


error: Content is protected !!