My default image

MT-Khử phèn

MT-Khử phèn

Category : Feature Products

Main Ingredients

  • Al2O3, Sodium Thiosulfate

Functions

  • Xử lý phèn, hấp thu kim loại nặng, loại thải độc tố trong nước ao nuôi.
  • Trợ lắng chất hữu cơ, phù sa, chất lơ lửng, giúp ao giảm đục.
  • Ổn định pH, kiềm trong ao nuôi trong mùa mưa

Instruction

  • Hoà loãng MT-Khử phèn gồm 2 gói A và B vào nước, tạt đều xuống ao với liều 1kg/2.000 m3 nước (hoặc 2kg/4.000 m3 nước)
  • Có thể tăng liều tùy thuộc vào vùng đất và mức độ ô nhiễm chất hữu cơ của ao nuôi.
  • Mở quạt hoặc chạy sục khí cho sản phẩm hòa tan khắp ao.
  • Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: không.

Leave a Reply

error: Content is protected !!