My default image

Đổi mới

Theo xu thế hội nhập và phát triển, tháng 5/ 2018 Mitavet đã liên doanh với công ty TNHH Quốc tế Jolink Hongkong, thuộc công ty Guangdong Daynew Aquatic để nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường. Công ty đã tiến hành xây dựng lại nhà máy, đầu tư hệ thống trộn và đóng gói tự động năng suất chất lượng cao vào dây chuyền sản xuất.

Sản phẩm thương hiệu Mitavet đã và đang được người nuôi thủy sản cả nước tin dùng. Niềm tin đó ngày càng được củng cố và lan rộng khi các mô hình thực nghiệm ứng dụng các sản phẩm Mitavet vào quy trình nuôi động vật thủy sản luôn đạt được năng suất cao, công ty đã và đang nhân rộng mô hình này ra nhiều vùng nuôi trên cả nước

Mitavet cũng đã hợp tác với các viện, trường Đại học trong và ngoài nước để nghiên cứu thử nghiệm và phát triển các sản phẩm đạt chất lượng, phù hợp với quy định của nhà nước. Với kim chỉ nam “Chất lượng sản phẩm là thước đo giá trị cũng như sự phát triển lâu dài của công ty”Mitavet luôn quan tâm đến việc đầu tư và quản lý chất lượng để đảm bảo đem đến cho người tiêu dùng các sản phẩm có chất lượng tốt nhất.