My default image

CHƯƠNG TRÌNH “NĂNG SUẤT CAO – CHI PHÍ GIẢM”

CHƯƠNG TRÌNH “NĂNG SUẤT CAO – CHI PHÍ GIẢM”

Chúc mừng farm Huỳnh Phương, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã về đích chương trình “NĂNG SUẤT CAO – CHI PHÍ GIẢM” của Công ty TNHH MINH TÂN. Farm áp dụng tất cả sản phẩm của công ty Minh Tân trong suốt quy trình nuôi, tôm đạt size 30 con sau 90 ngày nuôi.