My default image

HỌP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 03

HỌP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 03

Sáng ngày 5/10/2023 công ty đã tổ chức cuộc họp để tổng kết hoạt động kinh doanh quý 3. Đây là hoạt động thường niên của công ty vào mỗi quý.

Ngoài ra công ty còn tổ chức trận bóng đá giao hữu và bữa tiệc giao lưu giữa các phòng ban bộ phận trong công ty