My default image

MITA YUCA 200

MITA YUCA 200

Thành phần chính:

  • Chiết xuất đậm đặc của Yucca  schidigera.

Công dụng:

  • Hấp thụ nhanh khí NH3, giúp giảm nhanh độc tính NH3 đối với các loài thủy sản nuôi, đặc biệt giai đoạn ương giống – hương.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Dùng 1 lít MITA YUCA 200 / 2.000 – 5.000 m3 nước.
  • Hoà tan MITA YUCA 200 với một lượng nước vừa đủ và tạt đều khắp ao.

* Sử dụng thường xuyên cho đến khi xuất bán.

* Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: không.