My default image

WATER – PRO

WATER – PRO

 

Thành phần chính:

  • Calcium, Phospho, Potassium, Manganese.

Công dụng:

Bổ sung tổ hợp khoáng chất, hỗ trợ vòng đời phát triển của tảo.

  • Giúp tạo môi trường thích hợp để tảo phát triển.
  • Giúp tạo màu nước ổn định, thích hợp nhất cho nước ao nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Gây màu nước ban đầu: 1 kg/ 1.000-2.000 m3 nước.
  • Ổn định màu nước, hệ tảo (ao dể mất màu, mất tảo): 1 kg/ 3.000-4.000 m3 nước.

* Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: Không

Bài viết liên quan: