My default image

BEST CLEANER

BEST CLEANER

Thành phấn chính:

  • Al2O3.

Công dụng chính:

  • Loại thải khí độc, xử lý phèn trong nước ao.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Rải BEST CLEANER vào nước với liều 1 kg/ 1.000 m3 nước.
  • Có thể tăng liều tùy thuộc vào mức độ chất hữu cơ – khí độc.

* Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: Không