My default image

MITA OXYGEN

MITA OXYGEN

Thành phần chính:

  • Sodium percarbonate

Công dụng:

  • Sản phẩm bao gồm oxy hạt (gói A) để cung cấp oxy khẩn cấp và dạng viên (gói B) để cung cấp oxy dần dần 6-8 giờ.
  • Cung cấp oxy khẩn cấp và kéo dài trong trường hợp: cúp điện, quạt hư, sụp tảo, tảo quá mức thiếu oxy về đêm, mưa dầm, trời âm u kéo dài,…

Hướng dẫn sử dụng:

  • Rải đều trực tiếp xuống ao nuôi cả 2 gói A và B (hoặc có thể rải gói A trước, gói B sau).
  • Cấp cứu khẩn cấp: 2 kg/1.000 m3 nước.
  • Cung cấp – tăng cường oxy tùy trường hợp cụ thể đã nêu: 1 kg/ 1.500-5.000 m3 nước.

* Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: Không