My default image

MT – KHỬ PHÈN

MT – KHỬ PHÈN

Thành phần chính:

  • Al2O3, Sodium thiosulfate

Công dụng:

  • Giúp lắng chất hữu cơ, chất phù sa, giảm chất lơ lững – làm trong nước ao nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Trộn 2 gói A và B trong MT – KHỬ PHÈN NEW với nhau, rồi rải đều xuống ao với liều 1kg/ 4.000 m3, hiệu quả trong 1 đến 2 ngày.
  • Có thể tăng liều tùy thuộc vào vùng đất và mức độ ô nhiễm chất hữu cơ của ao nuôi.
  • Xử lý khẩn cấp: 1kg/ 2.000 m3, hiệu quả trong 6-12 giờ.
  • Mở quạt hoặc chạy sục khí cho sản phẩm hòa tan khắp ao.

* Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: không.