SẢN PHẨM » Sản phẩm tôm » Dinh dưỡng_tôm
MT GÂY TẢO
Ngày đăng sản phẩm: 01/12/2017
Giá sản phẩm Liên hệ
Mã sản phẩm:
Trạng thái: Còn hàng
Lượt xem: 723
Thông Tin Sản Phẩm :
Gây màu nước, tạo thức ăn tự nhiên
THÀNH PHẦN:
Ca (trong CaHPO4), Phospho (trong P2O5), K (trong KCl), Zn (trong
ZnSO4), Mn (trong MnSO4), Fe (trong FeSO4). 
CÔNG DỤNG:
- Bổ sung khoáng chất, kích thích tảo phát triển.
- Tạo thức ăn tự nhiên cho tôm cá.
- Gây màu nước cho ao nuôi.
CÁCH DÙNG:
- Gây màu nước ban đầu: sử dụng 1kg/3.000 -5.000 m3 nước.
- Ổn định màu nước, hệ tảo, pH: sử dụng 1kg/5.000-7.000m3.
- Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: không.